En contra dels càstigs i els premis

Un article d’una membre de l’Associació Papallones

Estem vivint canvis a la societat que ens estan portant a replantejar tots aquells paradigmes o creences que arrosseguem des de petits.

En l’àmbit de l’educació està sorgint una nova manera de veure l’infantesa. A nivell curricular el nen i la nena han passat a ser el centre d’interès, on el joc s’utilitza com a mètode de treball i el docent no és el que imparteix el coneixement sinó el que acompanya el desenvolupament de l’alumne facilitant-li les eines necessàries per tal d’assolir els objectius proposats.

A nivell emocional està començant un gran moviment de pares, mares i educadors que miren a la canalla de manera més conscient i respectuosa. Des d’aquesta mirada és impossible estar a favor dels premis, càstigs, “el racó de pensar”, etc.

Continua llegint «En contra dels càstigs i els premis»