L’associació

Som un grup de famílies amb nens i nenes de diferents edats, residents a la zona de Cambrils. Hem tingut l’oportunitat de conèixer-nos i participar en xerrades d’interessos i inquietuds en comú, relacionades amb la criança dels nostres fills i el creixement personal.

Impulsats per les ganes d’aprendre sobre l’acompanyament en la criança, les xarxes de suport, la solidaritat, les inquietuds educatives i la preocupació per la crisi eco-social en què ens trobem, vam decidir unir-nos per crear l’ “Associació Papallones”. Una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure una criança basada en el respecte mutu, la comunicació, l’afecte, l’autoregulació dels nens, el seu creixement i desenvolupament, encoratjant la seva autonomia i ajudant-los a formar una base sòlida d’autoestima.

“Papallones” vol comprometre’s i donar suport a la comunitat educativa proposant i organitzant activitats que promoguin aquests mateixos objectius.

Des d’aquí, obrim els nostres braços a totes aquelles persones que vulguin compartir i expressar tots els coneixements i dubtes que com a famílies ens ajudin a viure plenament i donar valors d’amor i confiança als nostres fills i filles.